Tase, rahoitus ja rahavirta

Wärtsilän neljännen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 187 milj. euroa (-71). Katsauskaudella tammi-joulukuu 2012 liiketoiminnan rahavirta oli 153 milj. euroa (232). Nettokäyttöpääoma oli 509 milj. euroa kauden lopussa (235). Nettokäyttöpääoman kasvu johtuu pääasiassa projektien ajoituksesta. Saatujen ennakoiden määrä oli 695 milj. euroa kauden lopussa (563). Rahavarat kauden lopussa olivat 225 milj. euroa (592).

Wärtsilällä oli korollisia lainoja yhteensä 794 milj. euroa (652) joulukuun 2012 lopussa. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 249 milj. euroa. Niihin sisältyi 141 milj. euroa suomalaisia yritystodistuksia. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 567 milj. euroa (58).

Rahoitusohjelmat joulukuun 2012 lopussa sisälsivät pitkäaikaisia lainoja 545 milj. euroa ja nostamattomia pitkäaikaisia lainoja 554 milj. euroa. Rahoitusohjelmat sisälsivät myös suomalaisia yritystodistusohjelmia 700 milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 42,0% (41,3) ja nettovelkaantumisaste oli 0,31 (0,04). Nettovelkaantumisasteen kasvu liittyi pääasiassa Hamworthyn yritysostoon.

Nettokäyttöpääoman kehitys

W_Q4_graafit_FI-14.png

Vahvistetut lainat

W_Q4_graafit_FI-15.png

Velkaantumisaste

W_Q4_graafit_FI-16.png

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu