Tilauskertymä

Neljännen neljänneksen tilauskertymä

Wärtsilän tilauskertymä neljännellä neljänneksellä kasvoi 9% ja oli 1.357 milj. euroa (1.250). Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 6% (1.275 milj. euroa vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä). Neljännen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 0,89 (1,01).

Power Plants -liiketoiminnan neljännen neljänneksen tilauskertymä oli 471 milj, euroa (464). Kehitys oli vakaa edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja 4% korkeampi edelliseen neljännekseen verrattuna (453 milj. euroa vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä). Neljännen neljänneksen aikana Wärtsilä sai merkittäviä tilauksia Brasiliasta, Mauritaniasta, Mosambikista ja USA:sta. Kyky toimittaa laaja valikoima eri kokoluokan voimalaitoksia erilaisille sovelluksille osoittaa Wärtsilän Smart Power Generation -konseptin vahvuuden.

Ship Power -liiketoiminnan neljännen neljänneksen tilauskertymä oli 339 milj. euroa (324), kasvua oli 5% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 13% (391 milj. euroa vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä). Neljänneksen aikana tilausaktiviteetti oli vahvinta offshore-segmentillä. Wärtsilän suurimmat offshore-segmentin tilaukset koskivat täydellisten mekaanisten ratkaisujen toimittamista kolmeen uuteen porausalukseen, jotka rakennetaan brasilialaisella telakalla, ja integroidun ratkaisun toimittamista Norjassa rakennettavaan nesteytetyllä maakaasulla toimivaan huoltoalukseen. Lisäksi Wärtsilä sai jälleen sopimuksen täydellisen LNG-paketin toimittamisesta offshore-tukialukseen, joka tulee operoimaan Meksikonlahdella. Wärtsilä sai myös tilaukset toimittaa integroidut voima- ja automaatiojärjestelmät kahteen uuteen venäläiseen jäänmurtajaan sekä sopimuksen propulsiolaitteiston sekä kaasun säilytys- ja käsittelyjärjestelmästä Kanadan ensimmäiseen kaasulla operoivaan matkustaja-alukseen. Neljännen neljänneksen aikana Wärtsilä sai hollantilaiselta asiakkaalta tilauksen täydellisen monipolttoainepropulsiopaketin toimittamisesta kahteen uuteen kaasutankkeriin. Offshore-segmentin osuus neljännen neljänneksen tilauksista oli 44%, kauppalaivasegmentin osuus 28% ja erikoisalussegmentin 15%. Matkustajalaivasegmentin osuus tilauksista oli 11% ja merivoimien 1%.

Services-liiketoiminnan neljännen neljänneksen tilauskertymä oli 543 milj. euroa (459), 18% korkeampi kuin viime vuoden vastaavana kautena. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 27% (428 milj. euroa vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä). Neljännen neljänneksen aikana Wärtsilä solmi KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd:n kanssa 15 vuoden varaosien toimitussopimuksen ja 5 vuoden teknisen huoltosopimuksen koskien Jordaniaan rakennettavaa Amman Asia Electric Powerin 573 MW:n voimalaitosta. Wärtsilä allekirjoitti myös ylläpitosopimuksen yhdysvaltalaisen South Texas Electric Cooperativen kanssa, nelivuotisen jatkosopimuksen voimassa olevaan käyttö- ja ylläpitosopimukseen Guyana Power & Light Inc:in kanssa sekä sopimuksen United Cement Company of Nigeria Ltd:n kanssa käyttö- ja hallinnointisopimuksen jatkamisesta kolmella vuodella.

Katsauskauden tilauskertymä

Katsauskaudella tammi-joulukuu 2012 Wärtsilän tilauskertymä oli 4.940 milj. euroa (4.516), kasvua oli 9%. Katsauskauden tilaus-laskutussuhde oli 1,05 (1,07).

Katsauskaudella tammi-joulukuu 2012 Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.515 milj. euroa (1.602). Edellisvuoteen verrattuna laskua oli 5%, kun taas kokonaismarkkinat laskivat arviolta 30-40%. Noin 74% tilauksista MW:issa mitattuna tuli kaasumarkkinoilta. Vuoden 2012 aikana Wärtsilä sai kautta aikojen suurimman tilauksensa, 573 MW:n kolmipolttoainevoimalaitosprojektin Jordaniaan. Azerbaidzanista Wärtsilä sai toisen vuoden merkittävimmistä tilauksista, joka koski 384 MW:n kaasulla toimivaa voimalaitosta. Neljännen vuosineljänneksen julkistettujen tilausten lisäksi vuonna 2012 saatiin muita tärkeitä tilauksia Indonesiasta, Australiasta ja USA:sta.

Wärtsilän Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli tammi-joulukuun 2012 aikana 1.453 milj. euroa (1.000) ja kasvoi huomattavasti (45%) edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Tilausaktiviteetti offshore- ja erikoisalussegmenteillä jatkui hyvänä läpi vuoden. Ship Power -strategian mukaisesti Wärtsilä sai useita merkittäviä tilauksia kokonaisratkaisujen toimittamisesta sisältäen laivasuunnittelun, propulsiolaitteiston, automaation ja muut laitteistot. Wärtsilä sai myös useita tilauksia ympäristöratkaisuista, kuten rikkipesureista sekä ensimmäiset tilaukset painolastiveden käsittelyjärjestelmistä. Offshore-segmentillä suurimmat tilaukset saatiin yhdeksään porausalukseen ja kuuteen putkenasennusalukseen, jotka liittyivät brasilialaiseen offshore-ohjelmaan. Näiden lisäksi saatiin useita huoltoaluksiin liittyviä tilauksia. Wärtsilä sai useita monipolttoainemoottoritilauksia, mikä vahvisti yhtiön edelläkävijän asemaa kaasusovelluksissa. Monipolttoaineratkaisuja toimitetaan muun muassa kanadalaiseen matkustajalauttaan, kahteen hollantilaiselle merenkulkualan yhtiölle rakennettavaan kaasutankkeriin, kahteen kiinalaiseen hinausalukseen ja kuivalastialukseen, joka tulee operoimaan Euroopan sisävesillä, Korean satamaviranomaisten tilaamaan opasalukseen sekä kolmeen offshore-tukialukseen, jotka operoivat Meksikonlahdella. Offshore-segmentin tilaukset olivat 46% kaikista tilauksista, kauppalaivasegmentin osuus oli 28% ja erikoisalussegmentin 12%. Matkustajalaivasegmentin osuus kokonaisuudesta oli 6% ja merivoimien 7%. Muiden tilausten osuus oli 1%.

Katsauskaudella tammi-joulukuu 2012 Services-liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.961 milj. euroa (1.909). Katsauskauden aikana Wärtsilä solmi huolto- ja hallinnointisopimuksia Keniassa, Itä-Timorissa, Etelä-Afrikassa ja Brasiliassa. Wärtsilä sai myös huoltosopimuksia Princess Cruise Lines Ltd:ltä ja Prestige Cruise Holdings Inc:ltä.

Tilauskertymä
MEUR 10-12/2012 10-12/2011 Muutos 1-12/2012 1-12/2011 Muutos
Power Plants 471 464 1% 1 515 1 602 -5%
Ship Power 339 324 5% 1 453 1 000 45%
Services 543 459 18% 1 961 1 909 3%
Tilauskertymä yhteensä 1 357 1250 9% 4 940 4 516 9%
MW 10-12/2012 10-12/2011 Muutos 1-12/2012 1-12/2011 Muutos
Öljy 80 720 -89% 796 1 647 -52%
Kaasu 652 213 206% 2 323 1 693 37%
Uusiutuvat polttoaineet 27
Tilauskertymä yhteensä 732 933 -22% 3 146 3 340 -6%

 

Tilauskertymä liiketoiminnoittain

W_Q4_graafit_FI-6.png

Ship Power -tilauskertymä segmenteittäin vuonna 2012

W_Q4_graafit_FI-7.png

Power Plants -tilauskertymä sovelluksittain vuonna 2012

W_Q4_graafit_FI-8.png

Tilaus-laskutussuhde

W_Q4_graafit_FI-9.png

Tilauskertymä yhteisyrityksissä

Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n ja apumoottorien valmistukseen keskittyvän kiinalaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n tilauskertymä oli yhteensä 242 milj. euroa (394) katsauskaudella tammi-joulukuu 2012. Wärtsilän omistusosuus näissä yhteisyrityksissä on 50%, ja tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Yhteisyritysten tilauskertymä

W_Q4_graafit_FI-10.png

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu