Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
MEUR 2012 2011
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 826 780
Valuuttakurssimuutokset 24 5
Yritysostot 426 64
Lisäykset 41 21
Poistot ja arvonalentumiset -61 -44
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt 5 -1
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 1 259 826
Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 472 466
Valuuttakurssimuutokset 1 4
Yritysostot 19 15
Lisäykset 70 69
Poistot ja arvonalentumiset -78 -69
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -14 -10
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 470 472

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu