Bruttoinvestoinnit
MEUR 2012 2011
Osakkeet ja yritysostot 402 97
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 111 90
Yhteensä 513 187

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu