Korollinen lainapääoma
MEUR 2012 2011
Pitkäaikaiset velat 545 485
Lyhytaikaiset velat 249 167
Lainasaamiset -2 -2
Rahavarat -225 -592
Netto 567 58

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu