Laaja tuloslaskelma
MEUR 2012 2011
Tilikauden tulos 344 293
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Muuntoerot -14 -4
Myytävissä olevat rahoitusvarat
arvonmuutokset 2 16
siirretty tuloslaskelmaan -1
Rahavirran suojaukset 14 -23
Muut laajan tuloksen erät 1 -12
Tilikauden laaja tulos yhteensä 345 281
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 340 270
Määräysvallattomat omistajat 5 11
345 281

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu