Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Kertyneet
voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2011 336 61 8 12 1 221 1 638 26 1 664
Muuntoerot -6 -6 2 -4
Myytävissä olevien rahoitusvarojen
käyvän arvon nettomuutos verojen jälkeen 16 16 16
Rahavirran suojaukset
käyvän arvon nettomuutos verojen jälkeen -12 -12 -12
siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä -11 -11 -11
Laajan tuloksen erät -6 -7 -14 1 -12
Tilikauden tulos 283 283 10 293
Tilikauden laaja tulos yhteensä -6 -7 283 270 11 281
Maksetut osingot -271 -271 -8 -279
Oma pääoma 31.12.2011 336 61 2 5 1 233 1 636 30 1 666
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Kertyneet
voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2012 336 61 2 5 1 233 1 636 30 1 666
Muuntoerot -14 -14 -14
Muut muutokset -1 -1 -1
Myytävissä olevien rahoitusvarojen
käyvän arvon nettomuutos verojen jälkeen 3 3 3
siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä -1 -1 -1
Rahavirran suojaukset
käyvän arvon nettomuutos verojen jälkeen 7 7 7
siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä 7 7 7
Laajan tuloksen erät -14 16 -1 1 1
Tilikauden tulos 339 339 5 344
Tilikauden laaja tulos yhteensä -14 16 337 340 5 345
Maksetut osingot -178 -178 -9 -186
Oma pääoma 31.12.2012 336 61 -12 21 1 392 1 799 26 1 824

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu