Lyhennetty tuloslaskelma neljänneksittäin
MEUR 10–12/2012 7–9/2012 4–6/2012 1–3/2012 10–12/2011 7–9/2011
Liikevaihto 1 533 1 087 1 099 1 005 1 238 851
Liiketoiminnan muut tuotot 12 11 35 10 13 20
Kulut -1 344 -958 -990 -889 -1 086 -758
Poistot ja arvonalentumiset -38 -33 -35 -33 -29 -27
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 7 3 -1 1 2 2
Liiketulos 169 110 108 94 138 88
Rahoitustuotot ja -kulut -8 -11 -11 -1 -6 -5
Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 1
Tulos ennen veroja 161 99 98 93 131 83
Tuloverot -37 -23 -22 -27 -39 -30
Tilikauden tulos 124 77 77 66 92 53
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 123 75 76 65 89 51
Määräysvallattomat omistajat 1 2 1 1 3 3
Yhteensä 124 77 77 66 92 53
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, euroa 0,62 0,38 0,38 0,33 0,45 0,26

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu