Wärtsilän tilinpäätöstiedote 2012

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Arvioiden käyttö

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, sekä muuhun tietoon, kuten ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

IFRS-standardimuutokset

1.1.2012 voimaantulleista IFRS-standardeista ja tulkinnoista seuraavia on sovellettu konserniraportointiin:
- Muutos IFRS 7 -standardiin Rahoitusinstrumentit: Esittämistapa

Näillä uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole merkittävää vaikutusta tähän tilinpäätöstiedotteeseen.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt vuositason luvut ovat tilintarkastettuja.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu