Tunnuslukuja
2012 2011
Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 1,72 1,44
Oma pääoma/osake, euroa 9,12 8,30
Omavaraisuusaste, % 42,0 41,3
Nettovelkaantumisaste 0,31 0,04

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu