Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013

Pienilläkin asioilla on suuri merkitys

 • "Wärtsilällä on hyvät mahdollisuudet kasvuun myös nykyisessä haastavassa markkinaympäristössä."

  Lue konsernijohtaja Björn Rosengrenin tervehdys osakkeenomistajille.

 • Tuotantokapasiteetin lisääminen Brasiliassa

  Aloitimme uuden tuotantolaitoksen rakentamisen Brasiliaan palvelemaan kasvavaa paikallista kysyntää, erityisesti offshore-markkinoilla.

 • Investointeja seuraavan sukupolven ratkaisuihin

  Vahva panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen on edellytys kilpailukykymme säilyttämiseksi. T&K -investoinnit olivat 4,0% liikevaihdosta vuonna 2013.

 • Uusia kasvoja johtokunnassa

  Pierpaolo Barbone (vasemmalla) nimitettiin Services-liiketoiminnan johtajaksi, ja Marco Wirén (oikealla) aloitti uutena talous- ja rahoitusjohtajana.

 • Ship Power 4-tahtimoottoriorganisaatio ja PowerTech yhdistetty

  Uusi rakenne parantaa läpinäkyvyyttä, vastuullisuutta ja nopeutta organisaatiossamme, mikä antaa meille paremmat valmiudet palvella asiakkaita entistä tehokkaammin.

 • Esittelyssä monipolttoaineteknologia 2-tahtimoottorille

  Lisäsimme 2-tahtimoottorien monipolttoaineteknologian portfolioomme ja saimme pian lanseerauksen jälkeen ensimmäisen tilauksen tästä käänteentekevästä teknologiasta.

Wärtsilän tarinat

Wärtsilä sai helmikuussa tilauksen Portland General Electric -sähköyhtiöltä (PGE) 220 MW:n voimalaitoksen rakentamisesta Clatskanien lähelle Yhdysvaltain Oregonin osavaltiossa. Tilaukseen sisältyi 12 maakaasukäyttöistä Wärtsilä 50GS -moottoria ja niiden apulaitteet. Pyysimme PGE:n projektijohtajaa Rick Tetzloffia kertomaan perusteista, joilla yhtiö valitsi Wärtsilän teknologian.

Kaiken tarjolla olevan tiedon hahmottaminen voi toisinaan olla haastavaa. Siksi haluammekin kertoa LNG-huoltosopimuksistamme siten, että tärkeimmät asiat tulevat selkeästi esiin.

Vuoteen 2013 sattui useita hankkeita, jotka viittaavat siihen, että nesteytetyn maakaasun (LNG) käytön käännekohta on pian käsillä. Wärtsilä on jo varhain puoltanut LNG:n käyttöä sekä merillä että maissa ja tarttuu nyt tilaisuuteen laajentaa tarjontaansa uudelle alueelle: infrastruktuurikäyttöön.