Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013

Vesipäästöjen vähentäminen

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO hyväksyi vuonna 2004 koskevan painolastiveden ja sedimentin käsittelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, joka velvoittaa niin uusia kuin käytössä olevia aluksia. Yleissopimuksen tavoitteena on ehkäistä vierasperäisten lajien leviämistä uusiin elinympäristöihin. Vieraslajit voivat aiheuttaa taloudellisia vahinkoja sekä mittavia valvonnasta ja puhdistamisesta aiheutuvia kustannuksia ja pienentää kalansaaliita. Painolastiveden kulkeutuminen alueelta toiselle aiheuttaa vuosittain kustannukset, joiden arvo nousee arviolta noin 1,4 biljoonaan dollariin. Wärtsilä odottaa yleissopimuksen astuvan voimaan 2014. Lisäksi Yhdysvaltain rannikkovartiosto otti joulukuussa 2013 käyttöön uudet määräykset (VGP 2013), joiden mukaan kaikkien Yhdysvaltain vesillä liikennöivien alusten (lukuunottamatta huvialuksia sekä sota-aluksia) on käsiteltävä painolastivetensä rannikkovartioston säännöksen 33 CFR osa 151 mukaisesti. Yhdysvaltain rannikkovartioston vaatimukset vastaavat IMO:n yleissopimuksen vaatimuksia, mutta niissä kuitenkin edellytetään laitteiden tiukempaa testausta Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (USEPA) Equipment Test Validation (ETV) protokollan mukaisesti.

Wärtsilä tarjoaa asiakkailleen uutena painolastivesijärjestelmänä Hamworthy-kaupan myötä vuonna 2012 tuotevalikoimaan tullutta AQUARIUS®-järjestelmää. Wärtsilä AQUARIUS® UV painolastivesijärjestelmälle myönnettiin IMO:n tyyppihyväksyntä joulukuussa 2012 ja Yhdysvaltain rannikkovartioston Alternate Management System (AMS) hyväksyntä lokakuussa 2013. AMS-hyväksyntä on ensimmäinen vaihe Yhdysvaltain rannikkovartioston myöntämän täydellisen tyyppihyväksynnän saamiseksi. Hyväksyntä tarkoittaa sitä, että kaikki alukset, joilla on käytössä Wärtsilän AQUARIUS® UV järjestelmä, voivat liikennöidä Yhdysvaltojen aluevesillä ja laskea käsitellyn painolastiveden mereen viiden vuoden ajan. Määräaika lasketaan aluskohtaisesti järjestelmän asennuspäivämäärästä alkaen.

AQUARIUS® EC painolastivesijärjestelmälle myönnettiin IMO:n tyyppihyväksyntä joulukuussa 2013. Täten varustamoasiakkaamme voivat valita useista kustannustehokkaista painolastivesiteknologioista. Modulaarinen ja joustavasti asennettavissa oleva järjestelmä on jälleen yksi osoitus yhtiön sitoutumisesta meriteollisuuden kestävien ympäristöratkaisujen kehittämiseen.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu