Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013

Services-liiketoiminnan kehitys vuonna 2013

Huoltomarkkinat olivat kokonaisuudessaan tasaiset vuonna 2013. Voimalaitoshuollon kysyntä jatkui myönteisenä läpi vuoden, ja aktiviteetti oli hyvällä tasolla varsinkin Afrikassa. Merenkulun huoltomarkkinoiden aktiviteetti oli kokonaisuudessaan tyydyttävää. Vuoden 2013 lopussa Wärtsilän laitekanta oli 182.000 MW. Merenkulun laitekanta laski hieman, mikä johtui aluskannasta poistetuista kauppalaivoista, joissa on kaksitahtimoottoreita. Tätä kehitystä kompensoi nelitahtimoottoreiden laitekannan jatkunut kasvu etenkin voimalaitossovelluksissa.

Vuonna 2013 Services-liiketoiminnan liikevaihto laski 3% 1.842 milj. euroon, mikä vastaa 40% Wärtsilän kokonaisliikevaihdosta. Huoltosopimusten ja ylläpitohuollon osuudet Services-liikevaihdon jakaumasta kasvoivat. Services-liiketoiminnan tilauskertymä laski 4% 1.885 milj. euroon. Kiinnostus huoltosopimuksia kohtaan jatkui vuonna 2013. Wärtsilä solmi tärkeitä pitkäaikaisia huolto- ja hallinnointisopimuksia voimalaitosasiakkaiden kanssa Afrikassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa. Wärtsilä sai myös sopimuksen Viking Linelta kaasulla kulkevan matkustaja-aluksen Viking Gracen ylläpidosta ja huollosta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu