Konsernijohtajan
katsaus

”Tilauskertymä kasvoi 22% sekä Power Plants- että Ship Power-liiketoiminnan hyvän kehityksen johdosta, erityisesti offshore-segmentissä.”

BJÖRN ROSENGREN Konsernijohtaja

Katso webcast

Vahva kasvu tilauskertymässä


”Alkuvuosi 2013 kehittyi odotustemme mukaisesti. Tilauskertymä kasvoi 22% sekä Power Plants- että Ship Power-liiketoiminnan hyvän kehityksen johdosta, erityisesti offshore-segmentissä. Ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikutti toimitusten ennakoitu alhainen taso, joka johtui pääasiassa projektien ajoituksesta. Kiinnostus maakaasuun pohjautuvaan voimantuotantoon jatkui ja Power Plants sai merkittäviä tilauksia Jordaniasta ja Yhdysvalloista. Ship Power -liiketoiminnassa offshore- ja erikoisalusten aktiviteetti pysyi vahvana. Strategisesti tärkeitä tilauksia saatiin sekä rikkipesureista että kokonaisratkaisuista offshore-alalta. Viking Grace -alukselle solmittu ylläpitosopimus osoittaa, että merenkulkualan kiinnostus huoltosopimuksia kohtaan jatkuu. Kyseessä on maailman suurin nesteytettyä maakaasua käyttävä matkustaja-alus. Vankan tilauskannan ja vakaan huoltoliiketoiminnan tukemana vuoden 2013 näkymät säilyvät ennallaan."

björn-autograph.png

BJÖRN ROSENGREN Konsernijohtaja

Wärtsilän näkymät vuodelle 2013 ennallaan

Wärtsilä odottaa vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-MAALISKUU 2013
  • Tilauskertymä kasvoi 22% 1.352 milj. euroon (1.109)
  • Liikevaihto laski 12% 882 milj. euroon (1.005)
  • Tilaus-laskutussuhde 1,53 (1,10)
  • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 70 milj. euroa, eli 8,0% liikevaihdosta (102 milj. euroa ja 10,1%)
  • EBITA 79 milj. euroa, eli 8,9% liikevaihdosta (109 milj. euroa ja 10,9%)
  • Tulos/osake 0,37 euroa (0,33)
  • Liiketoiminnan rahavirta 84 milj. euroa (28)
  • Tilauskanta kasvoi 13% ja oli kauden lopussa 4.998 milj. euroa (4.409)
Avainluvut
MEUR 1-3/2013 Oikaistu
1-3/2012
Muutos Oikaistu
2012
Tilauskertymä 1 352 1 109 22% 4 940
Tilauskanta kauden lopussa 4 998 4 409 13% 4 492
Liikevaihto 882 1 005 -12% 4 725
Liiketulos (EBITA)1 79 109 552
% liikevaihdosta 8,9 10,9 11,7
Liiketulos (EBIT)2 70 102 -31% 517
% liikevaihdosta 8,0 10,1 10,9
Tulos ennen veroja 96 93 453
Tulos/osake, euroa 0,37 0,33 1,72
Liiketoiminnan rahavirta 84 28 153
Korolliset nettovelat kauden lopussa 668 615 567
Bruttoinvestoinnit 25 413 513
Nettovelkaantumisaste 0,42 0,41 0,32

EBITA on esitetty ilman kertaluonteisia eriä, 1 milj. euroa (7) ja yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja, 8 milj. euroa (8).
2 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä.

 

Seuraava sivu