Avainluvut

MEUR 1-3/2013 Oikaistu
1-3/2012
Muutos Oikaistu
2012
Tilauskertymä 1 352 1 109 22% 4 940
Tilauskanta kauden lopussa 4 998 4 409 13% 4 492
Liikevaihto 882 1 005 -12% 4 725
Liiketulos (EBITA)1 79 109 552
% liikevaihdosta 8,9 10,9 11,7
Liiketulos (EBIT)2 70 102 -31% 517
% liikevaihdosta 8,0 10,1 10,9
Tulos ennen veroja 96 93 453
Tulos/osake, euroa 0,37 0,33 1,72
Liiketoiminnan rahavirta 84 28 153
Korolliset nettovelat kauden lopussa 668 615 567
Bruttoinvestoinnit 25 413 513
Nettovelkaantumisaste 0,42 0,41 0,32

1

EBITA on esitetty ilman kertaluonteisia eriä, 1 milj. euroa (7) ja yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja, 8 milj. euroa (8).

2

EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu