Björn Rosengren, konsernijohtaja

"Alkuvuosi 2013 kehittyi odotustemme mukaisesti. Tilauskertymä kasvoi 22% sekä Power Plants- että Ship Power-liiketoiminnan hyvän kehityksen johdosta, erityisesti offshore-segmentissä. Ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikutti toimitusten ennakoitu alhainen taso, joka johtui pääasiassa projektien ajoituksesta. Kiinnostus maakaasuun pohjautuvaan voimantuotantoon jatkui ja Power Plants sai merkittäviä tilauksia Jordaniasta ja Yhdysvalloista. Ship Power -liiketoiminnassa offshore- ja erikoisalusten aktiviteetti pysyi vahvana. Strategisesti tärkeitä tilauksia saatiin sekä rikkipesureista että kokonaisratkaisuista offshore-alalta. Viking Grace -alukselle solmittu ylläpitosopimus osoittaa, että merenkulkualan kiinnostus huoltosopimuksia kohtaan jatkuu. Kyseessä on maailman suurin nesteytettyä maakaasua käyttävä matkustaja-alus. Vankan tilauskannan ja vakaan huoltoliiketoiminnan tukemana vuoden 2013 näkymät säilyvät ennallaan."

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu