Markkinakehitys

Power Plants

Hyvää aktiviteettia kaasuvoimalaitosten markkinoilla

Voimalaitosmarkkinoiden aktiviteetti oli hyvällä tasolla vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä ja tarjousten määrä MW:issa laskettuna oli korkeampi kuin vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä. Tarjousaktiviteetti keskittyi edelleen maakaasuun pohjautuvaan tuotantoon. Kehittyvät markkinat jatkoivat talouskasvunsa tukemina investointeja uuteen voimantuotantokapasiteettiin, mutta makrotalouden epävakaisuus viivästyttää edelleen yleisesti päätöksiä voimalaitosmarkkinoilla.

Power Plants -liiketoiminnan markkinaosuus

Vuoden 2012 aikana maakaasuun ja nestemäisiin polttoaineisiin pohjautuvien voimalaitosten kokonaismarkkinat olivat kooltaan 75,4 GW, laskua oli 25% vuoteen 2011 verrattuna (100,8). Tähän sisältyvät kaikki yli viiden MW:n kokoiset voimakoneet. Wärtsilän osuus markkinoista oli 4,2% (3,3%).

Ship Power

Offshore- ja erikoisalusten aktiviteetti jatkui vahvana

Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana rekisteröitiin 286 sopimusta uusien alusten rakentamisesta. Tämä vastaa noin 40%:n kasvua tilausaktiviteetissa vuoden 2012 vastaavaan kauteen verrattuna. Kilpailukykyiset uudisrakentamisen hinnat ovat herättäneet kiinnostusta kauppalaivainvestointeihin. Kaasualusten (LNG:n ja LPG:n kuljetusalusten) markkinat jatkuivat aktiivisina ja vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana rekisteröitiin 26 sopimusta. Tilausaktiviteetti offshore- ja erikoisalussegmenteillä pysyi vankkana.

Kiinan ja Etelä-Korean osuudet vahvistetuista sopimuksista vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana olivat 38% ja 39% kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa laskettuna, ja Japanin osuus oli 13%. Kolmen suurimman laivanrakennusmaan ulkopuolella rekisteröitiin 53 tilausta ensimmäisen neljänneksen aikana.

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus kasvoi hieman 48%:iin (edellisen neljänneksen lopussa 47%). Markkinaosuus hidaskäyntisissä päämoottoreissa laski 15%:iin (18). Apumoottorimarkkinoilla Wärtsilän osuus pysyi 4%:ssa (4).

Services

Hyvä kehitys Amerikoissa

Huoltomarkkinoiden aktiviteetti oli hieman hitaampi vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana. Merenkulun huoltomarkkinoiden aktiviteetti oli kokonaisuudessaan tyydyttävällä tasolla, kuitenkin hieman matalampi kuin korkea kysyntätaso vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä. Eurooppa oli edelleen haastavin merenkulun huoltomarkkina, kun taas etenkin Yhdysvalloissa kehitys oli myönteistä. Itsenäisten voimantuottajien ja sähkölaitosasiakkaiden voimalaitoshuollon kysyntä oli hyvää, kun taas teollisuusasiakkaiden huoltokysyntä oli hieman alhaisempaa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu