Markkinanäkymät

Makrotalouden yleisen epävarmuuden ja hidasta maailmanlaajuista kasvua koskevien ennusteiden odotetaan edelleen vaikuttavan voimantuotannon markkinoihin. Vuonna 2013 maakaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan olevan vuoden 2012 kaltaiset. Vuonna 2013 tilausten odotetaan keskittyvän edelleen kehittyville markkinoille, jotka jatkavat investointeja uuteen voimantuotannon kapasiteettiin. OECD-maissa on tyydyttämätöntä kysyntää, jota lisäävät pääasiassa CO2-neutraali sähköntuotanto ja vanhempien laitosten, etenkin hiilivoimalaitosten, sulkeminen.

Näkymämme merenkulun ja laivanrakennuksen markkinoille vuonna 2013 ovat varovaiset, mutta paremmat kuin 2012. Viimeaikaisista tilauksista huolimatta rahoitus ja ylikapasiteetti vaikuttavat edelleen perinteisiin kauppalaivamarkkinoihin. Näillä markkinoilla tehdyt tilaukset keskittyvät polttoainetehokkuutta korostavaan suunnitteluun ja teknologiaan. Nykyiset päästömääräykset luovat kiinnostavia mahdollisuuksia ympäristöratkaisuille. Tilausten jakauman odotetaan olevan samankaltainen kuin vuonna 2012 ja suosivan offshore- ja erikoistuneiden alusten segmenttejä. Kaasun kysynnän näkymät ovat edelleen hyvät ja kiinnostusta maakaasun käyttöön polttoaineena tukevat matala hiilidioksidipitoisuus, maailmankauppa ja hinnoittelu.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat kokonaisuudessaan edelleen tasaiset huolimatta vuoden 2013 hitaammasta alusta vuoteen 2012 verrattuna. Keskinopeiden moottoreiden ja propulsiolaitekannan jatkuva kasvu auttaa tasapainottamaan markkinaympäristöä esimerkiksi Euroopassa, missä tilanteen odotetaan jatkuvan haastavana etenkin meriteollisuuden huoltomarkkinoilla. Kiinnostus voimalaitosten huoltoprojekteja kohtaan tukee Lähi-idän ja Aasian näkymiä, jotka ovat edelleen hieman positiivisemmat. Näkymät ovat myös hyvät Amerikoissa, missä on sekä merenkulun asiakkaita, että voimalaitosasiakkaita. Offshore-alalla näkymät ovat yhä positiiviset.

 

Wärtsilän näkymät vuodelle 2013 ennallaan


Wärtsilä odottaa vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu