Muutokset ylimmässä johdossa

KTM Marco Wirén (47) on nimitetty Wärtsilän uudeksi talous- ja rahoitusjohtajaksi ja johtokunnan jäseneksi. Hän siirtyy tehtävään 1.8.2013 alkaen nykyisen talousjohtajan Raimo Lindin saavuttaessa työsopimuksessaan sovitun eläkeiän ja siirtyessä eläkkeelle.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu