Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Ensimmäisen neljänneksen liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä oli 70 milj. euroa (102) eli 8,0% liikevaihdosta (10,1). Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 69 milj. euroa (94) eli 7,8% liikevaihdosta (9,4). Liiketulos (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä ja yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja oli 79 milj. euroa (109), eli 8,9% liikevaihdosta (10,9). Wärtsilä kirjasi 1 milj. euroa (7) kertaluonteisia eriä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä.

Ensimmäisen neljänneksen aikana Wärtsilä myi Sato Oyj -omistuksensa, yhteensä 1.987.940 osaketta. Myyntihinta oli noin 27 milj. euroa ja Wärtsilä kirjasi kaupasta noin 25 milj. euron myyntivoiton. Myyntivoitosta maksetaan veroja noin 6 milj. euroa.

Rahoituserät olivat 1 milj. euroa (-1). Nettokorot olivat -3 milj. euroa (-4). Osinkotuotot olivat 0 milj. euroa (1). Tulos ennen veroja oli 96 milj. euroa (93). Katsauskauden verot olivat 23 milj. euroa (27), joka vastaa 24% efektiivistä verokantaa. Tulos/osake oli 0,37 euroa (0,33) ja oma pääoma/osake oli 8,13 euroa (7,58).

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu