Tase, rahoitus ja rahavirta

Wärtsilän ensimmäisen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 84 milj. euroa (28). Nettokäyttöpääoma oli 446 milj. euroa (240). Nettokäyttöpääoman kasvu johtuu pääasiassa projektien ajoituksesta. Saatujen ennakoiden määrä oli 810 milj. euroa (651) kauden lopussa. Rahavarat kauden lopussa olivat 205 milj. euroa (242). Osinkoja maksettiin 197 milj. euroa ensimmäisen neljänneksen aikana.

Wärtsilällä oli maaliskuun 2013 lopussa korollisia lainoja yhteensä 890 milj. euroa. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 312 milj. euroa, johon sisältyi 197 milj. euroa suomalaisia yritystodistuksia. Korolliset nettovelat olivat 668 milj. euroa.

Rahoitusohjelmat maaliskuun 2013 lopussa sisälsivät pitkäaikaisia lainoja 578 milj. euroa sekä vahvistettuja ja käyttämättömiä luottolimiittisopimusohjelmia yhteensä 579 milj. euroa. Rahoitusohjelmat sisälsivät myös suomalaisia yritystodistusohjelmia 700 milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 39,0% (36,6) ja nettovelkaantumisaste oli 0,42 (0,41). Vertailuvuoden avainluvut on oikaistu eläkevastuiden laskentasääntöjen muutoksesta johtuen (IAS 19 Työsuhde-etuudet). Vaikutus on eritelty kohdassa IFRS-standardimuutokset.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu