Tilauskertymä

Wärtsilän ensimmäisen neljänneksen tilauskertymä kasvoi 22% 1.352 miljoonaan euroon (1.109). Edelliseen neljännekseen verrattuna Wärtsilän tilauskertymä pysyi vakaana (1.357 milj. euroa vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä). Ensimmäisen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 1,53 (1,10).

Power Plants -liiketoiminnan ensimmäisen neljänneksen tilauskertymä oli 406 milj. euroa (309), 31% korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 14% (471 milj. euroa vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä). Ensimmäisen neljänneksen aikana Wärtsilä sai 184 milj. euron tilauksen kokonaistoimituksesta Jordaniasta ja 220 MW tilauksen Oregonista, Yhdysvalloista. Kyky toimittaa laajaa valikoimaa eri kokoluokan voimalaitoksia monenlaisille sovelluksille osoittaa Wärtsilän Smart Power Generation -konseptin vahvuuden.

Ship Power -liiketoiminnan ensimmäisen neljänneksen tilauskertymä oli 443 milj. euroa (276), kasvua oli 60% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 31% (339 milj. euroa vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä). Aktiviteetti oli vahvinta offshore- ja erikoistuneen tonniston segmenteillä. Wärtsilän offshore-segmentin tilauksiin sisältyi tilaus pumppusarjan toimittamisesta Statoilin uuteen kelluvaan varastointialukseen, jonka Samsung Heavy Industries rakentaa Etelä-Koreassa. Lisäksi Wärtsilä sai tilauksen kokonaisratkaisuista neljään monikäyttöiseen offshore-tukialukseen sisältäen laivasuunnittelun, voimantuotantojärjestelmän, propulsiolaitteiston sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmät.  Wärtsilä sai myös tilauksen rikkipesureiden toimittamisesta neljään uuteen RoRo-konttialukseen, jotka rakennetaan Ignazio Messina & Co:lle. Offshore-segmentin osuus ensimmäisen neljänneksen tilauksista oli 50%, Kauppalaivasegmentin 23% ja Matkustajalaivasegmentin 10%. Erikoisalussegmentin osuus tilauksista oli 9% ja Merivoimien 8%.

Services-liiketoiminnan ensimmäisen neljänneksen tilauskertymä oli 504 milj. euroa (523), 4% vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 7% (543 milj. euroa vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä). Ensimmäisen neljänneksen aikana Wärtsilä allekirjoitti viisivuotisen huoltosopimuksen suomalaisvarustamo Viking Linen kanssa vastikään käyttöön otetun Viking Gracen ylläpidosta ja huollosta. Kyseessä on maailman suurin nesteytettyä maakaasua (LNG) käyttävä matkustaja-alus.

Tilauskertymä liiketoiminnoittain
MEUR 1-3/2013 1-3/2012 Muutos 2012
Power Plants 406 309 31% 1 515
Ship Power 443 276 60% 1 453
Services 504 523 -4% 1 961
Tilauskertymä yhteensä 1 352 1 109 22% 4 940
Tilauskertymä Power Plants
MW 1-3/2013 1-3/2012 Muutos 2012
Öljy 138 302 -54% 796
Kaasu 622 302 106% 2 323
Uusiutuvat polttoaineet 5 27
Tilauskertymä yhteensä 760 608 25% 3 146

Tilauskertymä yhteisyrityksissä

Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n ja apumoottorien valmistukseen keskittyvän kiinalaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n tilauskertymä oli yhteensä 25 milj. euroa (54) katsauskaudella tammi-maaliskuu 2013. Wärtsilän omistusosuus näissä yhteisyrityksissä on 50% ja tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu