Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
MEUR Q1/2013 Q1/2012 2012
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 259 826 826
Valuuttakurssimuutokset -15 2 24
Yrityshankinnat 422 426
Lisäykset 13 8 41
Poistot ja arvonalentumiset -15 -15 -61
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt 11 2 5
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 1 253 1 245 1 259
Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 470 472 472
Valuuttakurssimuutokset 2 -1 1
Yrityshankinnat 19 19
Lisäykset 7 12 70
Poistot ja arvonalentumiset -17 -18 -78
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -11 -5 -14
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 451 479 470

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu