Käyvät arvot
Arvostus käypään arvoon raportointikauden lopussa:
MEUR Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä arvo
Rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat
taso 1 2 2
taso 3 21 21
Korolliset sijoitukset, pitkäaikaiset (taso 2) 13 13
Muut saamiset, pitkäaikaiset (taso 2) 5 5
Johdannaiset (taso 2) 7 7
Rahoitusvelat
Korolliset velat, pitkäaikaiset (taso 2) 578 591
Johdannaiset (taso 2) 20 20

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu