Laaja tuloslaskelma
Oikaistu Oikaistu
MEUR Q1/2013 Q1/2012 2012
Raportointikauden tulos 73 66 344
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot (tappiot) 8 -2
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi -3 1
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä 5 -1
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -6 7 -14
Myytävissä olevat rahoitusvarat
arvonmuutokset 1 2 3
siirretty tuloslaskelmaan -25 -1
Rahavirran suojaukset -22 7 18
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 12 -1 -4
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä -41 16 1
Raportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: -35 16
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 37 82 344
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 36 81 339
Määräysvallattomat omistajat 1 1 5
37 82 344

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu