Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Vakuutus-
matemaattiset
voitot ja
tappiot
Kertyneet
voitto-
varat
Oma pääoma 1.1.2013, oikaistu 336 61 -12 21 -34 1 393 26 1 791
Maksetut osingot -197 -2 -199
Raportointikauden laaja tulos yhteensä -7 -35 5 72 1 37
Oma pääoma 31.3.2013 336 61 -19 -13 -29 1 268 25 1 629
Oma pääoma 31.12.2011 336 61 2 5 1 233 30 1 666
Laatimisperiaatteen muutos (IAS 19) -33 -33
Oma pääoma 1.1.2012, oikaistu 336 61 2 5 -33 1 233 30 1 633
Maksetut osingot -178 -3 -180
Raportointikauden laaja tulos yhteensä -3 12 60 68
Oma pääoma 31.3.2012, oikaistu 336 61 -1 17 -33 1 115 27 1 521

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu