Lyhennetty tuloslaskelma neljänneksittäin
Oikaistu Oikaistu Oikaistu Oikaistu
MEUR 1–3/2013 10–12/2012 7–9/2012 4–6/2012 1–3/2012 10–12/2011
Liikevaihto 882 1 533 1 087 1 099 1 005 1 238
Liiketoiminnan muut tuotot 7 12 11 35 10 13
Kulut -793 -1 343 -958 -990 -889 -1 086
Poistot ja arvonalentumiset -32 -38 -33 -35 -33 -29
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 5 7 3 -1 1 2
Liiketulos 69 171 110 108 94 138
Rahoitustuotot ja -kulut 1 -9 -11 -11 -1 -6
Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 25 1
Tulos ennen veroja 96 162 99 98 93 131
Tuloverot -23 -37 -23 -22 -27 -39
Raportointikauden tulos 73 124 77 77 66 92
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 72 123 75 76 65 89
Määräysvallattomat omistajat 1 1 2 1 1 3
73 124 77 77 66 92
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva osakekohtainen tulos:
Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 0,37 0,62 0,38 0,38 0,33 0,45

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu