Lyhennetty tuloslaskelma
Oikaistu Oikaistu
MEUR Q1/2013 Q1/2012 2012
Liikevaihto 882 1 005 4 725
Liiketoiminnan muut tuotot 7 10 68
Kulut -793 -889 -4 180
Poistot ja arvonalentumiset -32 -33 -139
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 5 1 9
Liiketulos 69 94 483
Rahoitustuotot ja -kulut 1 -1 -31
Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 25 1
Tulos ennen veroja 96 93 453
Tuloverot -23 -27 -109
Raportointikauden tulos 73 66 344
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 72 65 339
Määräysvallattomat omistajat 1 1 5
73 66 344
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos:
Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 0,37 0,33 1,72

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu