Tunnuslukuja
Oikaistu Oikaistu
Q1/2013 Q1/2012 2012
Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 0,37 0,33 1,72
Oma pääoma/osake, euroa 8,13 7,58 8,95
Omavaraisuusaste, % 39,0 36,6 41,3
Nettovelkaantumisaste 0,42 0,41 0,32

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu