Konsernijohtajan
katsaus

”Toisen neljänneksen kehitys oli kohtuullinen nykyiseen taloustilanteeseen nähden. Liikevaihto kasvoi 5% ja kannattavuus oli 9,6%.”

BJÖRN ROSENGREN Konsernijohtaja

Katso webcast

Tasaista kehitystä ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2013

 

”Toisen neljänneksen kehitys oli kohtuullinen nykyiseen taloustilanteeseen nähden. Liikevaihto kasvoi 5% ja kannattavuus oli 9,6%. Jatkamme työtä saavuttaaksemme tämän vuoden kasvu- ja kannattavuustavoitteemme. Merenkulkualalla on nähtävissä joitakin parantumisen merkkejä. Aktiviteetti offshore- ja erikoistuneiden alusten markkinoilla jatkui ja kauppalaivasegmentillä investointeja houkuttelivat uudisrakentamisen kilpailukykyiset hinnat sekä uusien alusten polttoainetehokkuus. Tilauskertymä oli kokonaisuudessaan matalammalla tasolla viime vuoteen verrattuna erityisesti Power Plants -liiketoiminnassa, jossa asiakkaiden päätökset ovat viivästyneet. Huoltomarkkinoiden kehitys on tasaantunut, mikä näkyi huoltoliiketoiminnan liikevaihdon 4%:n kasvuna. Vankan tilauskannan ja vakaan huoltoliiketoiminnan tukemana vuoden 2013 näkymät säilyvät ennallaan.”

björn-autograph.png

BJÖRN ROSENGREN Konsernijohtaja

Wärtsilän näkymät vuodelle 2013 ennallaan

Wärtsilä odottaa vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

KESKEISTÄ TOISELTA NELJÄNNEKSELTÄ
 • Tilauskertymä laski 11% 1.071 milj. euroon (1.198)
 • Liikevaihto kasvoi 5% 1.152 milj. euroon (1.099)
 • Tilaus-laskutussuhde 0,91 (1,09)
 • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 111 milj. euroa, eli 9,6% liikevaihdosta (113 milj. euroa ja 10,3%)
 • EBITA 119 milj. euroa, eli 10,3% liikevaihdosta (123 milj. euroa ja 11,2%)
 • Tulos/osake 0,39 euroa (0,38)
 • Liiketoiminnan rahavirta 38 milj. euroa (-183)
KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA 1-6/2013
 • Tilauskertymä kasvoi 5% 2.424 milj. euroon (2.380)
 • Liikevaihto laski 3% 2.034 milj. euroon (2.104)
 • Tilaus-laskutussuhde 1,18 (1,10)
 • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 181 milj. euroa, eli 8,9% liikevaihdosta (215 milj. euroa ja 10,2%)
 • EBITA 198 milj. euroa, eli 9,7% liikevaihdosta (232 milj. euroa ja 11,0%)
 • Tulos/osake 0,76 euroa (0,72)
 • Liiketoiminnan rahavirta 122 milj. euroa (-154)
 • Tilauskanta kasvoi 5% ja oli kauden lopussa 4.763 milj. euroa (4.515)
Avainluvut
MEUR 4-6/2013 Oikaistu
4-6/2012
Muutos 1-6/2013 Oikaistu
1-6/2012
Muutos Oikaistu
2012
Tilauskertymä 1 071 1 198 -11% 2 424 2 308 5% 4 940
Tilauskanta kauden lopussa 4 763 4 515 5% 4 492
Liikevaihto 1 152 1 099 5% 2 034 2 104 -3% 4 725
Liiketulos (EBITA)1 119 123 -3% 198 232 -15% 552
% liikevaihdosta 10,3 11,2 9,7 11,0 11,7
Liiketulos (EBIT)2 111 113 -2% 181 215 -16% 517
% liikevaihdosta 9,6 10,3 8,9 10,2 10,9
Tulos ennen veroja 104 98 200 192 453
Tulos/osake, euroa 0,39 0,38 0,76 0,72 1,72
Liiketoiminnan rahavirta 38 -183 122 -154 153
Korolliset nettovelat kauden lopussa 658 790 567
Bruttoinvestoinnit 49 433 513
Nettovelkaantumisaste 0,40 0,50 0,32

EBITA on esitetty ilman kertaluonteisia eriä, 2 milj. euroa (13) ja yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja 16 milj. euroa (17) katsauskauden tammi-kesäkuu 2013 aikana. Toisen neljänneksen aikana kertaluonteiset erät olivat 1 milj. euroa (6) ja yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot 8 milj. euroa (10).
2 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä.

 

Seuraava sivu