Markkinakehitys

Power Plants

Aktiviteetti kaasuvoimalaitosten markkinoilla jatkuu

Voimalaitosmarkkinoiden aktiviteetti oli vakaata vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Tarjousten määrä MW:issa laskettuna vastasi edellisen neljänneksen tasoa ja tarjousaktiviteetti keskittyi edelleen maakaasuun pohjautuvaan tuotantoon. Kehittyvät markkinat jatkoivat talouskasvunsa tukemina investointeja uuteen voimantuotantokapasiteettiin, mutta makrotalouden epävakaisuus viivästyttää päätöksiä edelleen yleisesti voimalaitosmarkkinoilla.

Power Plants -liiketoiminnan markkina-asema

Vuoden 2012 aikana maakaasuun ja nestemäisiin polttoaineisiin pohjautuvien voimalaitosten kokonaismarkkinat olivat kooltaan 75,4 GW, laskua oli 25% vuoteen 2011 verrattuna (100,8). Tähän sisältyvät kaikki yli viiden MW:n kokoiset voimakoneet. Wärtsilän osuus markkinoista oli 4,2% (3,3%).

Ship Power

Parantumisen merkkejä markkina-aktiviteetissa

Vuoden 2013 toisen neljänneksen aikana rekisteröitiin 383 sopimusta uusien alusten rakentamisesta. Tähän mennessä vuoden 2013 aikana on tehty sopimuksia 749 alustilauksesta maailmanlaajuisesti. Markkina-aktiviteetti on parantunut vuodesta 2012, jolloin tilattiin 490 alusta ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja keskimäärin 320 alusta vuosineljänneksellä. Kilpailukykyiset uudisrakentamisen hinnat ja uusien alusten polttoainetehokkuus ovat herättäneet kiinnostusta kauppalaivainvestointeihin, mutta rahoitukseen liittyy yhä haasteita. Kaasualusten (LNG:n ja LPG:n kuljetusalusten) markkinat jatkuivat aktiivisina, ja vuoden 2013 toisen neljänneksen aikana rekisteröitiin 49 sopimusta. Tilaukset offshore- ja erikoisalussegmenteillä pysyivät aktiivisina.

Kiina ja Etelä-Korea olivat edelleen tärkeimmät laivanrakennusmaat, ja niiden osuudet vahvistetuista sopimuksista vuoden 2013 aikana olivat 39% ja 36% kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa laskettuna. Japanin osuus oli 13%. Jäljellä olevat 125 tilausta, joiden osuus vahvistetuista sopimuksista on 12% kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa laskettuna, rekisteröitiin näiden kolmen suurimman laivanrakennusmaan ulkopuolella.

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus oli 47% (edellisen neljänneksen lopussa 48%). Markkinaosuus hidaskäyntisissä päämoottoreissa oli 14% (15). Apumoottorimarkkinoilla Wärtsilän osuus pysyi 4%:ssa (4).

Services

Tasaista kehitystä huoltomarkkinoilla

Huoltomarkkinoiden aktiviteetti oli tasaista vuoden 2013 ensimmäisen puoliskon aikana. Merenkulun huoltomarkkinoiden aktiviteetti oli kokonaisuudessaan tyydyttävällä tasolla. Eurooppa oli edelleen haastavin alue. Kehitys jatkui myönteisenä Amerikoissa etenkin voimalaitoshuollossa. Voimalaitoshuoltoaktiviteetti oli hyvälla tasolla myös Afrikassa. Itsenäisten voimantuottajien ja sähkölaitosasiakkaiden voimalaitoshuollon kysyntä oli hyvää, kun taas teollisuusasiakkaiden huoltokysyntä oli hieman alhaisempaa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu