Markkinanäkymät

Makrotalouden yleisen epävarmuuden ja ennusteiden maailmantalouden hitaasta kasvusta odotetaan edelleen vaikuttavan voimantuotannon markkinoihin. Vuonna 2013 maakaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan olevan vuoden 2012 kaltaiset. Vuonna 2013 tilausten odotetaan keskittyvän edelleen kehittyville markkinoille, jotka jatkavat investointeja uuteen voimantuotannon kapasiteettiin. OECD-maissa on tyydyttämätöntä kysyntää, jota lisäävät pääasiassa CO2-neutraali sähköntuotanto ja vanhempien laitosten, etenkin hiilivoimalaitosten, sulkeminen.

Näkymämme merenkulun ja laivanrakennuksen markkinoille vuonna 2013 ovat varovaiset, mutta paremmat kuin vuonna 2012. Vaikka aktiviteetti tilauksissa on jatkunut, rahoituksen saatavuus ja ylikapasiteetti vaikuttavat edelleen perinteisiin kauppalaivamarkkinoihin. Nykyiset päästömääräykset luovat kiinnostavia mahdollisuuksia ympäristöratkaisuille. Tilausten jakauman odotetaan olevan suurelta osin samankaltainen kuin vuonna 2012 ja suosivan offshore- ja erikoistuneiden alusten segmenttejä. Kaasun kysynnän näkymät ovat edelleen hyvät ja kiinnostusta maakaasun käyttöön polttoaineena tukevat matala hiilidioksidipitoisuus, maailmankauppa ja hinnoittelu.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat kokonaisuudessaan edelleen tasaiset. Keskinopeiden moottoreiden ja propulsiolaitekannan jatkuva kasvu auttaa tasapainottamaan markkinaympäristöä esimerkiksi Euroopassa, missä tilanteen odotetaan jatkuvan haastavana etenkin meriteollisuuden huoltomarkkinoilla. Offshore-alalla näkymät ovat yhä positiiviset ja kiinnostavia mahdollisuuksia on nähtävissä kaasua käyttävien alusten pitkäaikaisissa huoltosopimuksissa. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla. Kiinnostus voimalaitosten huoltoprojekteja kohtaan tukee Lähi-idän ja Aasian näkymiä, jotka ovat edelleen hieman positiivisemmat. Näkymät ovat myös hyvät Amerikoissa, missä on sekä merenkulun asiakkaita, että voimalaitosasiakkaita.

 

Wärtsilän näkymät vuodelle 2013 ennallaan


Wärtsilä odottaa vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu