Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Power Plants -liiketoiminnassa epävarmuus rahoitusmarkkinoilla voi vaikuttaa suurempien projektien ajoitukseen.

Merenkulun ja laivanrakennuksen alalla liiketoimintaympäristö on yhä haastava, ja huoli maailmanlaajuisesta taloudesta luo edelleen epävarmuutta. Vaikka alusten romuttaminen on lisääntynyt, perinteisen kauppalaivamarkkinan ylikapasiteetti estää rahtimarkkinoiden elpymisen. Lisäksi etenkin uuden kauppalaivatonniston rahoitus on edelleen paineen alla, mikä johtuu pankkien varovaisuudesta rahoittaa projekteja ilman rahtaussopimuksia.

Rahoitusmarkkinoiden jatkuneet riskit voivat vaikuttaa negatiivisesti Services-liiketoiminnan tilauskertymään. Haastavat olosuhteet useilla kauppalaivasegmenteillä ovat myös mahdollinen riski.

Vuoden 2012 vuosikertomus sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu