Muutokset ylimmässä johdossa

KTM Marco Wirén (47) on nimitetty Wärtsilän uudeksi talous- ja rahoitusjohtajaksi ja johtokunnan jäseneksi. Hän siirtyy tehtävään 1.8.2013 alkaen nykyisen talousjohtajan Raimo Lindin saavutettua työsopimuksessaan sovitun eläkeiän ja siirtyessä eläkkeelle elokuussa.

Services-liiketoiminnan johtaja KTM Christoph Vitzthum (44) on ilmoittanut eroavansa Wärtsilän palveluksesta siirtyäkseen Fazer-konsernin konsernijohtajaksi viimeistään 15.11.2013.

PowerTech-divisioonan johtaja Lars Hellberg (54) on ilmoittanut eroavansa Wärtsilän palveluksesta siirtyäkseen Fortaco Groupin toimitusjohtajaksi viimeistään joulukuun 2013 puoliväliin mennessä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu