Tutkimus ja tuotekehitys, tuotelanseeraukset

Kesäkuussa Euroopan investointipankki myönsi Wärtsilälle 10 vuoden 150 miljoonan euron lainasopimuksen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitukseen useassa Euroopan maassa. Laina kohdistetaan moottoreiden ja voimalaitosten kehittämiseen entistä puhtaammiksi, tehokkaammiksi ja luotettavammiksi. Keskeisenä tavoitteena on lisätä automaatiota, alentaa elinkaarikustannuksia sekä parantaa ympäristösuorituskykyä.

Katsauskauden aikana Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto myönsi Wärtsilän 34DF-monipolttoainemoottorille sertifikaatin ympäristömääräysten täyttämisestä. Sertifikaatin avulla Wärtsilä voi siirtyä vahvasti Yhdysvaltojen merenkulun markkinoille moottoriteknologialla, joka tarjoaa varustamoille ja laivayhtiöille mahdollisuuden käyttää joko dieselöljyä tai kaasua polttoaineena. Uusin versio Wärtsilän 34DF-moottorista lanseerattiin kesäkuussa. Moottori mahdollistaa tehon korotuksen ja parantaa tehokkuutta sekä nestemäistä polttoainetta että kaasua käytettäessä. Moottori vähentää myös polttoainekulutusta ja parantaa ympäristösuorituskykyä.

Wärtsilän X40- kaksitahtimoottori on läpäissyt tyyppihyväksyntätestin. Moottori täyttää näin ollen kaikki luokituslaitosten vaatimukset, ja se tuodaan markkinoille menneillään olevien koeajojen jälkeen.

Painolastiveden käsittelyjärjestelmien tyyppihyväksynnät ovat edenneet. AQUARIUS EC (sähköklooraus) -järjestelmät saivat IMO:n lopullisen hyväksynnän toukokuussa 2013. Kaikki AQUARIUS UV (ultravioletti) -järjestelmiin liittyvät testit on suoritettu loppuun, ja tyyppihyväksyntä saatiin joulukuussa 2012.

Wärtsilällä on tällä hetkellä markkinoiden laajin valikoima rikkipesureita ja kattavin määrä referenssejä. Tuotevalikoimaan kuuluvat avoimeen ja suljettuun kiertoon perustuvat rikkipesurit sekä näiden tuotteiden yhdistelmä, hybridirikkipesuri. Wärtsilä on tähän mennessä joko toimittanut tai saanut tilauksen 61 rikkipesurista yhteensä 30 alukseen.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu