Tase, rahoitus ja rahavirta

Wärtsilän liiketoiminnan rahavirta oli 122 milj. euroa (-154) tammi-kesäkuussa 2013. Nettokäyttöpääoma oli 508 milj. euroa (485). Nettokäyttöpääoman kasvu johtuu pääasiassa projektien ajoituksesta. Saatujen ennakoiden määrä oli 838 milj. euroa (643) kauden lopussa. Rahavarat kauden lopussa olivat 219 milj. euroa (148).

Wärtsilällä oli kesäkuun 2013 lopussa korollisia lainoja yhteensä 889 milj. euroa (942). Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 341 milj. euroa,johon sisältyi 239 milj. euroa suomalaisia yritystodistuksia. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 658 milj. euroa (790).

Rahoitusohjelmat kesäkuun 2013 lopussa sisälsivät pitkäaikaisia lainoja 549 milj. euroa, nostamattomia pitkäaikaisia lainoja 150 milj. euroa sekä vahvistettuja ja käyttämättömiä luottolimiittisopimusohjelmia yhteensä 529 milj. euroa. Rahoitusohjelmat sisälsivät myös suomalaisia yritystodistusohjelmia 700 milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 39,6% (37,6) ja nettovelkaantumisaste oli 0,40 (0,50). Vertailuvuoden avainluvut on oikaistu eläkevastuiden laskentasääntöjen muutoksesta johtuen (IAS 19 Työsuhde-etuudet). Vaikutus on eritelty kohdassa IFRS-standardimuutokset.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu