Tilauskertymä

Wärtsilän toisen neljänneksen tilauskertymä laski 11% 1.071 miljoonaan euroon (1.198). Edelliseen neljännekseen verrattuna Wärtsilän tilauskertymä laski 21% (1.352 milj. euroa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä). Toisen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 0,93 (1,09).

Power Plants -liiketoiminnan toisen neljänneksen tilauskertymä oli 217 milj. euroa (283), 23% matalampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Edelliseen neljännekseen verrattuna laskua oli 46% (406 milj. euroa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä). Toisella neljänneksellä Wärtsilä sai 110 MW tilauksen Venäjältä sekä tilauksen ydinvoiman varavoimadieselgeneraattoreista Suomesta. Kyky toimittaa laajaa valikoimaa eri kokoluokan voimalaitoksia monenlaisille sovelluksille osoittaa Wärtsilän Smart Power Generation -konseptin vahvuuden.

Ship Power -liiketoiminnan toisen neljänneksen tilauskertymä oli 380 milj. euroa (447), laskua oli 15% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 14% (443 milj. euroa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä). Aktiviteetti oli edelleen vahvinta offshore- ja erikoistuneen tonniston segmenteillä. Ship Powerin offshore-tilauksiin sisältyi tilaus integroidun ratkaisun toimittamisesta Harvey Gulf International Marinen uuteen monitoimitukialukseen, sisältäen moottorit, Wärtsilän viestintä- ja valvontakeskuksen (3C) sekä elektronisen ja automaatiojärjestelmän. Kauppalaivasegmentillä Wärtsilä sai tilauksen toimittaa propulsiopaketteja 24 uuteen monitoimitukialukseen, jotka rakennetaan Singaporessa sijaitsevalle China Navigation Co.Pte.Ltd:lle. Sopimukset tehtiin Wärtsilän lisenssivalmistajan Hudong Heavy Machineryn (HHM) kanssa vuonna 2012 ja vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tilausaktiviteetti oli vahvaa myös ympäristöratkaisuissa sekä pumppu- ja kaasuratkaisuissa. Ship Power -liiketoiminta teki sopimuksen neljästä Wärtsilän avoimeen kiertoon perustuvasta rikkipesurista, sisältäen option järjestelmien asennuksesta kolmeen muuhun alukseen. Tämän lisäksi tilauksia saatiin Wärtsilän AQUARIUS®UV -painolastivesijärjestelmän jälkiasennuksesta sekä suoran sähkölämmitysjärjestelmän ja suojakaasujärjestelmien toimittamisesta. Kauppalaivasegmentin osuus toisen neljänneksen tilauksista oli 44%, Offshore-segmentin 37% ja Erikoisalussegmentin 7%. Matkustajalaivasegmentin osuus tilauksista oli 3% ja Merivoimien 1%. Muiden tilausten osuus oli 8%.

Services-liiketoiminnan toisen neljänneksen tilauskertymä oli 469 milj. euroa (466), 1% enemmän kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 7% (504 milj. euroa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä). Toisen neljänneksen aikana Wärtsilä allekirjoitti huoltosopimuksia voimalaitosasiakkaiden kanssa Sambiassa ja Mosambikissa.

Katsauskaudella tammi-kesäkuu 2013 Wärtsilän tilauskertymä oli yhteensä 2.424 milj. euroa (2.308), 5% korkeampi kuin vuoden 2012 vastaavana kautena. Tilaus-laskutussuhde oli katsauskaudella 1,19 (1,10).  Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä oli 623 milj. euroa (591), 5% enemmän kuin vuonna 2012. Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli 822 milj. euroa (723), 14% korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana kautena. Services -liiketoiminnan tilauskertymä katsauskaudella oli 974 milj. euroa (989), 2% vähemmän kuin vuoden 2012 vastaavana kautena.

Tilauskertymä liiketoiminnoittain
MEUR 4-6/2013 4-6/2012 Muutos 1-6/2013 1-6/2012 Muutos 2012
Power Plants 217 283 -23% 623 591 5% 1 515
Ship Power 380 447 -15% 822 723 14% 1 453
Services 469 466 1% 974 989 -2% 1 961
Tilauskertymä yhteensä 1 071 1 198 -11% 2 424 2 308 5% 4 940
Tilauskertymä Power Plants
MW 4-6/2013 4-6/2012 Muutos 1-6/2013 1-6/2012 Muutos 2012
Öljy 67 246 -73% 204 548 -63% 796
Kaasu 286 546 -48% 909 848 7% 2 323
Uusiutuvat polttoaineet 5 27
Tilauskertymä yhteensä 353 792 -55% 1 113 1 401 -21% 3 146


Tilauskertymä yhteisyrityksissä

Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n ja apumoottorien valmistukseen keskittyvän kiinalaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n tilauskertymä oli yhteensä 113 milj. euroa (148) katsauskaudella tammi-kesäkuu 2013. Wärtsilän omistusosuus näissä yhteisyrityksissä on 50% ja tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu