Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
MEUR 1-6/2013 1-6/2012 2012
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 259 826 826
Valuuttakurssimuutokset -35 25 24
Yrityshankinnat 424 426
Lisäykset 27 13 41
Poistot ja arvonalentumiset -30 -31 -61
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt 10 3 5
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 1 231 1 259 1 259
Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 470 472 472
Valuuttakurssimuutokset -4 4 1
Yrityshankinnat 19 19
Lisäykset 17 26 70
Poistot ja arvonalentumiset -34 -37 -78
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -12 -10 -14
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 437 476 470

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu