Bruttoinvestoinnit
MEUR 1-6/2013 1-6/2012 2012
Osakkeet ja yrityshankinnat 5 393 402
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 44 39 111
Yhteensä 49 433 513

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu