Laaja tuloslaskelma
Oikaistu Oikaistu
MEUR 1-6/2013 1-6/2012 2012
Raportointikauden tulos 151 143 344
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot (tappiot) 8 -2
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi -3 1
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä 5 -1
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -44 -6 -14
Myytävissä olevat rahoitusvarat
arvonmuutokset 1 2 3
siirretty tuloslaskelmaan -25 -1 -1
Rahavirran suojaukset -32 -3 18
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 15 -4
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä -85 -9 1
Raportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: -80 -9
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 71 134 344
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 69 131 339
Määräysvallattomat omistajat 2 2 5
71 134 344

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu