Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Vakuutus-
matemaattiset
voitot ja
tappiot
Kertyneet
voitto-
varat
Oma pääoma 1.1.2013, oikaistu 336 61 -12 21 -34 1 393 26 1 791
Maksetut osingot -197 -3 -200
Raportointikauden laaja tulos yhteensä -45 -41 6 151 2 72
Oma pääoma 30.6.2013 336 61 -57 -20 -28 1 347 24 1 663
Oma pääoma 31.12.2011 336 61 2 5 1 233 30 1 666
Laatimisperiaatteen muutos (IAS 19) -33 -33
Oma pääoma 1.1.2012, oikaistu 336 61 2 5 -33 1 233 30 1 633
Maksetut osingot -178 -4 -182
Raportointikauden laaja tulos yhteensä -7 -2 -1 142 2 135
Oma pääoma 30.6.2012, oikaistu 336 61 -5 3 -33 1 197 28 1 586

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu