Lyhennetty tase
Oikaistu Oikaistu Oikaistu
MEUR 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 1.1.2012
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 1 231 1 259 1 259 826
Aineelliset hyödykkeet 437 476 470 472
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 94 74 90 87
Myytävissä olevat rahoitusvarat 17 41 44 39
Laskennalliset verosaamiset 122 125 112 127
Muut saamiset 17 22 24 23
1 918 1 997 2 000 1 574
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 498 1 421 1 322 1 222
Muut saamiset 1 402 1 291 1 489 1 209
Rahavarat 219 148 225 592
3 120 2 860 3 036 3 023
Varat yhteensä 5 038 4 857 5 036 4 597
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336 336 336
Muu oma pääoma 1 303 1 223 1 430 1 268
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 1 639 1 559 1 766 1 604
Määräysvallattomien omistajien osuus 24 28 26 30
Oma pääoma yhteensä 1 663 1 586 1 791 1 633
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 549 594 545 485
Laskennalliset verovelat 88 98 95 67
Muut velat 191 240 228 244
828 932 868 795
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 341 348 249 167
Muut velat 2 206 1 992 2 128 2 001
2 547 2 339 2 377 2 169
Velat yhteensä 3 375 3 271 3 245 2 964
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 038 4 857 5 036 4 597

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu