Lyhennetty tuloslaskelma neljänneksittäin
Oikaistu Oikaistu Oikaistu Oikaistu
MEUR 4–6/2013 1–3/2013 10–12/2012 7–9/2012 4–6/2012 1–3/2012
Liikevaihto 1 152 882 1 533 1 087 1 099 1 005
Liiketoiminnan muut tuotot 31 7 12 11 35 10
Kulut -1 046 -793 -1 343 -958 -990 -889
Poistot ja arvonalentumiset -32 -32 -38 -33 -35 -33
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 6 5 7 3 -1 1
Liiketulos 110 69 171 110 108 94
Rahoitustuotot ja -kulut -5 1 -9 -11 -11 -1
Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 25 1
Tulos ennen veroja 104 96 162 99 98 93
Tuloverot -25 -23 -37 -23 -22 -27
Raportointikauden tulos 79 73 124 77 77 66
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 78 72 123 75 76 65
Määräysvallattomat omistajat 1 1 1 2 1 1
79 73 124 77 77 66
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva osakekohtainen tulos:
Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 0,39 0,37 0,62 0,38 0,38 0,33

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu