Lyhennetty tuloslaskelma
Oikaistu Oikaistu
MEUR 1-6/2013 1-6/2012 2012
Liikevaihto 2 034 2 104 4 725
Liiketoiminnan muut tuotot 38 45 68
Kulut -1 839 -1 880 -4 180
Poistot ja arvonalentumiset -65 -68 -139
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 10 9
Liiketulos 179 202 483
Rahoitustuotot ja -kulut -4 -11 -31
Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 25 1 1
Tulos ennen veroja 200 192 453
Tuloverot -48 -49 -109
Raportointikauden tulos 151 143 344
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 150 141 339
Määräysvallattomat omistajat 2 2 5
151 143 344
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos:
Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 0,76 0,72 1,72

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu