Tunnuslukuja
Oikaistu Oikaistu
1-6/2013 1-6/2012 2012
Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 0,76 0,72 1,72
Oma pääoma/osake, euroa 8,31 7,90 8,95
Omavaraisuusaste, % 39,6 37,6 41,3
Nettovelkaantumisaste 0,40 0,50 0,32

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu