Avainluvut

MEUR 4-6/2013 Oikaistu
4-6/2012
Muutos 1-6/2013 Oikaistu
1-6/2012
Muutos Oikaistu
2012
Tilauskertymä 1 071 1 198 -11% 2 424 2 308 5% 4 940
Tilauskanta kauden lopussa 4 763 4 515 5% 4 492
Liikevaihto 1 152 1 099 5% 2 034 2 104 -3% 4 725
Liiketulos (EBITA)1 119 123 -3% 198 232 -15% 552
% liikevaihdosta 10,3 11,2 9,7 11,0 11,7
Liiketulos (EBIT)2 111 113 -2% 181 215 -16% 517
% liikevaihdosta 9,6 10,3 8,9 10,2 10,9
Tulos ennen veroja 104 98 200 192 453
Tulos/osake, euroa 0,39 0,38 0,76 0,72 1,72
Liiketoiminnan rahavirta 38 -183 122 -154 153
Korolliset nettovelat kauden lopussa 658 790 567
Bruttoinvestoinnit 49 433 513
Nettovelkaantumisaste 0,40 0,50 0,32

1

EBITA on esitetty ilman kertaluonteisia eriä, 2 milj. euroa (13) ja yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja 16 milj. euroa (17) katsauskauden tammi-kesäkuu 2013 aikana. Toisen neljänneksen aikana kertaluonteiset erät olivat 1 milj. euroa (6) ja yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot 8 milj. euroa (10).

2

EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?