Konsernijohtajan
katsaus

”Wärtsilän toiminta kehittyi odotustemme mukaisesti kolmannen neljänneksen aikana. Liikevaihto kasvoi 11% ja kannattavuus oli 11,4%.”

BJÖRN ROSENGREN Konsernijohtaja

Katso webcast

Liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät hyvin haastavassa markkinaympäristössä


”Wärtsilän toiminta kehittyi odotustemme mukaisesti kolmannen neljänneksen aikana. Liikevaihto kasvoi 11% 1.209 miljoonaan euroon ja kannattavuus oli 11,4%. Liikevaihdon kehityksen paremman näkyvyyden johdosta tarkennamme kasvutavoitteemme 0-5%:iin. Arviomme noin 11%:n kannattavuudesta pysyy ennallaan.

Maailmantalouden epävarmuus ja kehittyvien markkinoiden valuuttakurssiheilahdukset viivästyttävät voimalaitosasiakkaiden päätöksentekoa, mikä on vaikuttanut kokonaistilauskertymän kehitykseen. Merenkulun markkinoilla aktiviteetti on hyvällä tasolla kaikilla pääasiallisilla alussegmenteillä. Polttoainetehokkuuden painottuminen ja kilpailukykyiset uudisrakentamisen hinnat tukevat investointeja kauppalaivasegmentillä ja offshore-markkinat ovat yhä aktiivisia. Services-liiketoiminnan liikevaihto kehittyi tasaisesti, mikä kuvastaa huoltomarkkinoiden yleistä vakautta. Wärtsilä solmi useita pitkäaikaisia huoltosopimuksia neljänneksen aikana ja näemme lisää mahdollisuuksia tällä alalla."

björn-autograph.png

BJÖRN ROSENGREN Konsernijohtaja

Wärtsilän näkymät vuodelle 2013 tarkentuneet

Wärtsilä tarkentaa vuoden 2013 liikevaihtoennustettaan. Nykyisen tilauskannan perusteella liikevaihdon odotetaan kasvavan 0-5% vuonna 2013. Aiemmin Wärtsilä arvioi liikevaihdon kasvavan 0-10%. Wärtsilä pitää aiemman ennusteensa, jonka mukaan kannattavuus (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) on noin 11%.

KESKEISTÄ KOLMANNELTA NELJÄNNEKSELTÄ

 • Tilauskertymä laski 14% 1.097 milj. euroon (1.275)
 • Liikevaihto kasvoi 11% 1.209 milj. euroon (1.087)
 • Tilaus-laskutussuhde 0,91 (1,17)
 • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 138 milj. euroa, eli 11,4% liikevaihdosta (113 milj. euroa ja 10,4%)
 • EBITA 146 milj. euroa, eli 12,1% liikevaihdosta (122 milj. euroa ja 11,2%)
 • Tulos/osake 0,48 (0,38)
 • Liiketoiminnan rahavirta 139 milj. euroa (121)
KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-SYYSKUU 2013
 • Tilauskertymä laski 2% 3.520 milj. euroon (3.583)
 • Liikevaihto kasvoi 2% 3.243 milj. euroon (3.191)
 • Tilaus-laskutussuhde 1,09 (1,12)
 • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 319 milj. euroa, eli 9,8% liikevaihdosta (328 milj. euroa ja 10,3%)
 • EBITA 343 milj. euroa, eli 10,6% liikevaihdosta (354 milj. euroa ja 11,1%)
 • Tulos/osake 1,24 euroa (1,09)
 • Liiketoiminnan rahavirta 261 milj. euroa (-34)
 • Tilauskanta laski 3% ja oli kauden lopussa 4.568 milj. euroa (4.724)

Avainluvut
Oikaistu3 Oikaistu3 Oikaistu3
MEUR 7-9/2013 7-9/2012 Muutos 1-9/2013 1-9/2012 Muutos 2012
Tilauskertymä 1 097 1 275 -14% 3 520 3 583 -2% 4 940
Tilauskanta kauden lopussa 4 568 4 724 -3% 4 492
Liikevaihto 1 209 1 087 11% 3 243 3 191 2% 4 725
Liiketulos (EBITA)1 146 122 20% 343 354 -3% 552
% liikevaihdosta 12,1 11,2 10,6 11,1 11,7
Liiketulos (EBIT)2 138 113 22% 319 328 -3% 517
% liikevaihdosta 11,4 10,4 9,8 10,3 10,9
Tulos ennen veroja 126 99 326 291 453
Tulos/osake, euroa 0,48 0,38 1,24 1,09 1,72
Liiketoiminnan rahavirta 139 121 261 -34 153
Korolliset nettovelat kauden lopussa 534 698 567
Bruttoinvestoinnit 84 462 513
Nettovelkaantumisaste 0,31 0,42 0,32

EBITA on esitetty ilman kertaluonteisia eriä, 10 milj. euroa (16) ja yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja 24 milj. euroa (26) katsauskauden tammi-syyskuu 2013 aikana. Kolmannen neljänneksen aikana kertaluonteiset erät olivat 8 milj. euroa (3) ja yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot 8 milj. euroa (8).
2 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä.
3 Luvut on oikaistu eläkevastuiden laskentasääntöjen muuttumisen vuoksi (IAS 19 Työsuhde-etuudet).

 

 

Seuraava sivu