Avainluvut

Oikaistu3 Oikaistu3 Oikaistu3
MEUR 7-9/2013 7-9/2012 Muutos 1-9/2013 1-9/2012 Muutos 2012
Tilauskertymä 1 097 1 275 -14% 3 520 3 583 -2% 4 940
Tilauskanta kauden lopussa 4 568 4 724 -3% 4 492
Liikevaihto 1 209 1 087 11% 3 243 3 191 2% 4 725
Liiketulos (EBITA)1 146 122 20% 343 354 -3% 552
% liikevaihdosta 12,1 11,2 10,6 11,1 11,7
Liiketulos (EBIT)2 138 113 22% 319 328 -3% 517
% liikevaihdosta 11,4 10,4 9,8 10,3 10,9
Tulos ennen veroja 126 99 326 291 453
Tulos/osake, euroa 0,48 0,38 1,24 1,09 1,72
Liiketoiminnan rahavirta 139 121 261 -34 153
Korolliset nettovelat kauden lopussa 534 698 567
Bruttoinvestoinnit 84 462 513
Nettovelkaantumisaste 0,31 0,42 0,32

1

EBITA on esitetty ilman kertaluonteisia eriä, 10 milj. euroa (16) ja yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja 24 milj. euroa (26) katsauskauden tammi-syyskuu 2013 aikana. Kolmannen neljänneksen aikana kertaluonteiset erät olivat 8 milj. euroa (3) ja yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot 8 milj. euroa (8).

2

EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä.

3

Luvut on oikaistu eläkevastuiden laskentasääntöjen muuttumisen vuoksi (IAS 19 Työsuhde-etuudet).

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu