Björn Rosengren, konsernijohtaja

”Wärtsilän toiminta kehittyi odotustemme mukaisesti kolmannen neljänneksen aikana. Liikevaihto kasvoi 11% 1.209 milj. euroon ja kannattavuus oli 11,4%. Liikevaihdon kehityksen paremman näkyvyyden johdosta tarkennamme kasvutavoitteemme 0-5%:iin. Arviomme noin 11%:n kannattavuudesta pysyy ennallaan.

Maailmantalouden epävarmuus ja kehittyvien markkinoiden valuuttakurssiheilahdukset viivästyttävät voimalaitosasiakkaiden päätöksentekoa, mikä on vaikuttanut kokonaistilauskertymän kehitykseen. Merenkulun markkinoilla aktiviteetti on hyvällä tasolla kaikilla pääasiallisilla alussegmenteillä. Polttoainetehokkuuden painottuminen ja kilpailukykyiset uudisrakentamisen hinnat tukevat investointeja kauppalaivasegmentillä ja offshore-markkinat ovat yhä aktiivisia. Services-liiketoiminnan liikevaihto kehittyi tasaisesti, mikä kuvastaa huoltomarkkinoiden yleistä vakautta. Wärtsilä solmi useita pitkäaikaisia huoltosopimuksia neljänneksen aikana ja näemme lisää mahdollisuuksia tällä alalla."

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu