Markkinanäkymät

Makrotalouden yleinen epävarmuus ja ennusteet hitaasta maailmanlaajuisesta kasvusta vaikuttavat edelleen voimantuotannon markkinoihin. Ensimmäisen vuosipuoliskon heikomman maailmanlaajuisen tilauskehityksen perusteella maakaasun ja nestemäisten polttoaineiden käyttöön perustuvan voimantuotannon markkinoiden odotetaan heikkenevän vuonna 2013. Tilaukset keskittyvät edelleen kehittyville markkinoille, jotka jatkavat investointeja uuteen voimantuotannon kapasiteettiin. OECD-maissa on tyydyttämätöntä kysyntää, jota lisäävät pääasiassa CO2-neutraali sähköntuotanto ja vanhempien laitosten, etenkin hiilivoimalaitosten, sulkeminen.

Näkymämme merenkulun ja laivanrakennuksen markkinoille vuonna 2013 ovat parantuneet. Tuotetankkereiden, isojen konttialusten ja kaasualusten vilkkaan tilaustoiminnan odotetaan jatkuvan loppuvuoden aikana. Lisäksi offshore-segmentin odotetaan pysyvän aktiivisena, vaikka tilausten jakauma todennäköisesti muuttuu ja keskittyy liikkuviin porausyksiköihin ja kelluviin tuotanto- ja varastointialuksiin. Nykyiset päästömääräykset ja keskittyminen polttoainetehokkuuteen luovat kiinnostavia mahdollisuuksia kaasulla kulkeville aluksille ja ympäristöratkaisuille. Rahoituksen saatavuus on todennäköisesti edelleen haastavaa, mutta toimialalla on nähtävissä joitakin helpottumisen merkkejä. Kaikki merkittävät alussegmentit ovat aktiivisia ja tilausten jakauman odotetaan kokonaisuudessaan olevan tasapainoisempi kuin vuonna 2012.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat kokonaisuudessaan edelleen tasaiset. Laitekannan kasvu tasapainottaa osittain tilannetta, jossa vanhempien asennusten huoltokysyntä on hidastunut, ja kauppalaiva-asiakkaat pyrkivät edelleen alentamaan käyttökustannuksia. Offshore-alan ja kaasukäyttöisten alusten näkymät ovat yhä positiiviset. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla, ja mahdollisuuksia on nähtävissä pitkäaikaisissa huoltosopimuksissa. Kiinnostus voimalaitoshuoltoa kohtaan tukee Lähi-idän ja Aasian näkymiä, jotka ovat edelleen hieman positiivisemmat. Näkymät ovat myös hyvät Amerikoissa ja Afrikassa.

 

Wärtsilän näkymät vuodelle 2013 tarkentuneet


Wärtsilä tarkentaa vuoden 2013 liikevaihtoennustettaan. Nykyisen tilauskannan perusteella liikevaihdon odotetaan kasvavan 0-5% vuonna 2013. Aiemmin Wärtsilä arvioi liikevaihdon kasvavan 0-10%. Wärtsilä pitää aiemman ennusteensa, jonka mukaan kannattavuus (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) on noin 11%. 

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu